Om Classic Beauty

Opdrættet DK Classic Beauty har haft sin spæde opstart i 2019 og er på nuværende tidspunkt det ene af 2 aktive opdrættere i Danmark, der opdrætter Persere af klassiske linjer.

Formålet og ideen med at starte et opdræt, DK Classic Beauty, er at være med til at bevare de gamle klassiske Perserlinjer, samt at udbrede kendskabet til dem og til Perserens historie og udvikling.
Ligeledes ønsker vi at vi at vise omverdenen at der findes et sundt og problemfrit alternativ til den moderne, brachycephale Perser, (fladnæset).

Derudover ønsker vi at være med til at skabe fysisk og psykisk sunde og harmoniske katte og sidst men ikke mindst ønsker vi at bevare et alternativ til den moderne Perser, der igennem årtier er blevet opdrættet ud fra en mere og mere ekstrem fortolkning af racens standart, med de problemer det medfører for kattene allerede fra fødslen.

Som konsekvens af vores fokus på at skabe sunde katte bliver vores avlskatte testet for HCM (hjerte), PKD (nyrer), HD (hofter), BAER (hvide katte hørelse),

Kattene hos Dk Classic Beauty indgår alle som fuldgyldige medlemmer af familien og som en naturlig del af hverdagen i éen harmonisk gruppe.
Alle kattene har ubegrænset adgang til hele vores hjem og har samtidig adgang til at komme ud i et stort indhegnet og kattesikret haveanlæg.

Som vi plejer at sige her i huset så er der lige nu 7 chefer og 2 ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .