OSS

​Hvad er prisen for en killing?

Prisen på en killing kan variere alt efter hvor store udgifter der har været på kuldet, men prisen for en klassisk Perserkilling er kr. 9.000,00 (prisen gælder for 2023).
Der betales et depositum ved bestillingen af en killing på kr. 4.500,00
Denne pris dækker over en sund, rask og velsocialiseret killing, neutralisering, stamtavle, vacciner, dyrlægebesøg, foder til den første tid, et tæppe eller andet med hjemlig duft, legetøj, godbidder og en mappe med information om killingen og billeder fra den første tid mm.
Alt i alt en rigtig god startpakke for en killing der flytter hjemmefra.

​Hvor meget pelspleje kræver en Klassisk Perser?

Det er forskelligt og varierer fra kat til kat da mængden af pelspleje afhænger af den enkelte kats pelssammensætning og mængden kan også variere fra kat til kat.
Vi arbejder dog med at lave katte med en overkommelig pels for både kat og ejere og vi har ikke et ønske om ekstremt- overpelsede katte.
I sommerhalvåret må det påregnes at en Klassisk Perser skal have pelspleje et sted mellem to til fire gange om ugen af ca. 10 minutters varighed pr. gang.
I vinterhalvåret må der påregnes noget mere pelspleje da kattene tillægger sig vinterpels der kræver mere pelspleje. Det afhænger selvfølgelig af den enkelte kats pels og om katten har meget eller lidt pels og underuld.
Gøres dette kan man forvente en smuk kat med en velplejet og ufiltret pels.

​Skal klassiske Persere bades? 

Hertil er svaret både ja og nej.

Nej vi bader ikke vores katte da vi synes, det giver et forkert billede af pelsens reelle kvalitet. Vi har derfor mulighed for vurdere pelsens kvalitet og evt. vælge avlskatte med en pels, der er i balance og er naturligt smuk. Vi ønsker ikke at skabe katte, der kræver jævnlige bade, for at pelsen fungerer. Vi synes hverken dette er fair overfor kommende ejere eller overfor kattene. Vores killinger bliver dog socialiseret, så de er trygge ved vand. F.eks. ved at få en pote, hale mv. dyppet i vand. Ønsker man alligevel at bade katten, kan man forvente, at killingen, under sin tid hos os, har stiftet bekendtskab med vand på en positiv måde.

Ja vi bader vores voksne katte inden de skal på udstilling hvilket sker 4-5 gange om året. En udstilling er jo en skønhedskonkurrence og vi har da heller aldrig set Miss Univers med fedtet og uglet hår.

​Sælger I katte til ude-/indekatte?

Vi sælger kun katte til indekatte eller til hjem med kattegård eller kattesikret indhegnet have.

Vi sælger ikke katte som skal være fritløbere. Det gør vi ikke af flere årsager.

For det første er fritløbende katte i strid med den danske lovgivning. Jævnfør Bekendtgørelse af lov om mark- (Mark- og vejfredsloven).

For det andet ønsker vi ikke, at en kat fra vores opdræt skal indgå i statistikken over de tusindvis af katte, som hvert år bliver påkørt og pådrager sig alvorlige skader eller mister livet på en smertefuld og langsommelig måde.

For det tredje ønsker vi ikke, at en kat fra vores opdræt skal udsættes for de farer som et friløberliv indeholder. Det være sig hunde, ræve, mennesker med onde hensigter, lukkede garager og kælderrum, rottegift, fyrværkeri og andre katte er bare nogle af de farer, en fritløberkat kan møde. Vi ønsker heller ikke at en kat fra vores opdræt er til gene for andre mennesker, (toiletbesøg), og derved er medvirkede til at bibeholde og forstærke den upopularitet katte desværre har hos nogle mennesker.

Derudover er vores katte og killinger ikke bekendt med de farer der er beskrevet ovenfor da de alle lever indenfor og med mulighed for at komme ud i indhegnet og kattesikret have via kattelem.

​Kan jeg købe en fertil kat af jer?

Ja det kan du principielt godt og vi vil i meget gerne samarbejde med andre opdrættere af de gammeldags/klassiske Persere.
For at komme i betragtning til at kunne købe en fertil kat af os forventer vi følgende:

  • At du er registreret opdrætter og har et stamnavn under FIFe og at du har en plan for dit kommende opdræt. Det være sig planer for import at katte (nyt genmateriale) osv.
  • At du underskriver en kontrakt hvor du bl.a. skriver under på, at katten aldrig må benyttes til opdræt med ekstreme/moderne Persere eller andre racer og ej heller til uregistreret opdræt, og at du vil overholde de gældende regler for opdræt under Felis Danica og FIFe.

    Vi sælger ikke fertile katte bare fordi man synes, det kunne være hyggeligt med et kuld killinger. Hvis vi vælger at sælge en fertil kat er det fordi du seriøst ønsker at indgå i samarbejdet om at fremme de gammeldags/ klassiske Persere og være med til at bestanden af de gammeldages/klassiske Persere bevares og forøges.

​Kan jeg udstille en Perser af klassiske linjer?

Ja det kan du godt. Kattene herfra har stamtavler og kan udstilles præcist som de moderne og ekstremttypede kan det. Her hos Classic-Beauty udstiller vi selv vores katte.

Forskellen er dog, at dommerene på udstillinger generelt dømmer persere af de klassiske linier langt dårligere end de moderne og ekstremttypede Persere.
Dette hænger ikke sammen med at de klassiske katte ikke lever op til racestandarten. Racestandarten blev faktisk udarbejdet, da mange Persere så ud som de klassiske gør i dag. Forskellen er nu bare, at dommerene og mange opdrættere af Persere tolker racestandarten på en meget anden måde, end den blev tolket tidligere. Moden i Perserracen retter sig i dag i høj grad imod den amerikanske tendens til at lave de meget ekstremttypede og meget fladnæsede Persere.

Vi udstiller selv og ser det kun som meget positivt, hvis andre ejere af en Perser af klassiske linjer ligeledes vil udstille deres kat. I første omgang ikke for at vinde titler og rosetter men derimod for at vise de besøgende på udstillinger, ejere af andre racer, dommere og Perseropdrættere at der findes et sundt og smukt alternativ til den ekstremttypede Perser.

​Er alle Klassiske Persere Hvide?

Nej Klassiske Persere er ikke kun hvide. Ligesom mange andre katte kommer de klassiske Persere i et væld af farver og farvekombinationer som med mange andre dyr bliver deres farve og farvekombination afgjort af den genetiske baggrund fra forældrene, bedsteforældrene og generationer længere tilbage. Vi kan derfor heller ikke garantere at man kan købe en hvid, rød, sort eller anden specifick farvet killing af os. Til gengæld kan vi garantere at en kat købt hos Dk Classic Beauty er 100% ægte klassisk Perser af de gamle linier.

​Hvorfor vælger I ikke bare en anden race, f.eks. Norsk skovkat?

Det er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet af opdrættere af moderne Persere, som nok syntes det var lettet, hvis vi ikke var en del af Perserracen og derved forstyrrer deres opdræt ved at rette et skeptisk blik mod de moderne Persere og de konsekvenser den flade profil kan medføre for kattens sundhed.

Vi har valgt den klassiske Perser da vi har haft Persere i mange år og det faldt som et helt naturligt valg for os. Vi kunne ikke tænke os nogen anden racekat.

Perseren har sit helt eget temperament og sit eget helt fantastiske og unikke sind og derfor vælger vi ikke bare en anden race.

Desuden skal det siges at alle Persere oprindeligt så ud som de klassiske gør i dag. Persere med næser/klassiske persere er altså katte med det oprindelige Perserudseende og altså den originale perser.

Vi anser den moderne/ekstreme/flade Perser for værende for ekstrem og vi ønsker derfor at gøre noget aktivt for at påvirke udviklingen af racen og dreje denne i en anden og sundere retning. Desuden ønsker vi at give andre mennesker, der som os selv, ønsker en original/klassisk Perser en mulighed for at få dette.